top of page

גירושין בשיתוף פעולה

דרך של "גירושין בשיתוף פעולה" (Collaborative divorce) הנה אחת הדרכים עליהן תמליץ יחידת הסיוע, במסגרת תקנות החוק להסדר התדיינויות במשפחה (הוראת שעה), התשע"ו – 2016 ("התקנות") ועל כן חשוב להכירה.

מאת: עו"ד דנה דרזנין, מגשרת ועו"ד בגירושין בשיתוף פעולה קבוצת "להתגרש בשלום"


מהו הליך גירושין בשיתוף פעולה?

גירושין בשיתוף פעולה – הסטטיסטיקה ידועה – גירושין הוא עניין רווח בישראל, וכל זוג שלישי מתגרש, כלומר כל משפחה שלישית עוברת משבר גירושין עמו היא מתמודדת, בדרך זו או אחרת. את סכסוך הגירושין פותרים בני הזוג, בין בדרך של גישור או גירושין בשיתוף פעולה – שהן דרכים להגעה להסכם מחוץ לבית המשפט ולחלופין דרך בית המשפט ו/או בית הדין הרבני.


הדרך של "גירושין בשיתוף פעולה" (Collaborative divorce) הנה אחת הדרכים עליהן תמליץ יחידת הסיוע, במסגרת תקנות החוק להסדר התדיינויות במשפחה (הוראת שעה), התשע"ו – 2016 ("התקנות") ועל כן חשוב להכירה.


הרעיון העיקרי בבסיס שיטת ה"גירושין בשיתוף פעולה" הוא שהליך הגירושין הוא הליך משברי, הוא מערב מספר תחומים יחדיו ועל כן הפתרון לסכסוך לא יכול להגיע מכיוון תחום אחד ויחיד (התחום המשפטי) אלא יש לשלבו עם הפן הרגשי והפיננסי. על כן בהליך הגירושין בשיתוף פעולה בדרך כלל יש צוות רב תחומי, המורכב משני עורכי דין (אחד לכל בן זוג), מומחה רגשי (מהתחום הטיפולי, אשר לעיתים יש לו התמחות בעניין הילדים ולעיתים יש מומחה אחר לעניין זה) ומומחה פיננסי (בדרך כלל אקטואר). אנשי מקצוע אלה, שכל אחד מהם מומחה בתחומו, מאפשרים לבני הזוג לקבל ייעוץ ויצוג המתאים לכל צרכיהם.


בשיטת ה"גירושין בשיתוף פעולה" עושים הכל על מנת שלאחר המשבר שעובר על המשפחה, היא לא "תתפרק" אלא תמשיך לתפקד, כמשפחה, כשההורים יסיימו את תפקידם כבני זוג אך ימשיכו את תפקידם כהורים, תוך שיתוף פעולה ביניהם.


כמה מיתרונות הליך זה הינם:

  1. ההסכם מושג בתמיכה רחבה, שכן בני הזוג מבינים טוב יותר על מה הם חותמים ועל כן להסכם יש יכולת להחזיק לאורך זמן, תוך שהוא נותן מענה אמיתי ורחב לצרכי כל בני המשפחה. ההסכם יאפשר לבני המשפחה להתגבר על המשבר ולהשאר משפחה גם לאחריו.

  2. כאשר מדובר בשני צדדים אשר ביניהם פערים גדולים, כגון: צד אחד חזק יותר כלכלית מהצד השני, צד אחד שעבד מחוץ לבית והצד השני אשר טיפל בבית ובילדים, כאשר יש תקשורת דלה בין הצדדים, כאשר מדובר בצדדים שבדרך כלל אינם מסוגלים להתעמת עם בן הזוג וכיוצ"ב פערים – זו השיטה בה ניתן להגיע לתוצאות טובות עבור שני הצדדים ועבור ילדיהם.

  3. מומחה רגשי ומומחה לעניין הילדים הם חידוש מבורך, שכן ברוב הגישורים וההסכמים מחוץ לבית המשפט קולם של הילדים אינו נשמע באופן אובייקטיבי אלא דרך ההורים, אשר לעיתים "טובת הילדים" מתעוותת בעיניהם בעקבות הקרבות המשפטיים שביניהם.

  4. הליך זה מאפשר להגיע להסכמות, גם במקרים של אלימות, או במקרים של הפרעות נפשיות, שכן המדובר בייצוג משפטי לכל דבר ועניין.

  5. כמו כן, קבוצות המומחים אשר מנהלות את התהליך, יוצרת שיתוף פעולה בין עורכי הדין ומשנה את הדינמיקה בין עורכי הדין בדיני משפחה לחיובית יותר ומשנה עקב כך את ה"אקלים" הקיים כיום בדיני משפחה, מעורכי דין "תוקפניים" לעורכי דין "מוסריים" יותר – דבר שמשנה את ה"אקלים" הכללי של דיני הגירושין בישראל.

  6. שיתוף הפעולה שבין אנשי הצוות מועיל ותורם, כאשר כל אחד מאנשי המקצוע מיישם את הידע המקצועי בתחומו, מה שמאפשר ללקוח לקבל ייצוג משפטי איכותי, ייעוץ רגשי וייעוץ פיננסי.

לאחרונה במסגרת התקנות הוכנס "הליך הגירושין בשיתוף פעולה" וביחידת הסיוע אליה מגיעים זוגות הפונים לערכאות ימליצו אף על הליך זה, כדאי להיות מודע ליתרונותיו המהותיים של הליך זה, אשר צובר תאוצה בישראל.


הליך זה אף דורש מהצדדים רמה מוסרית גבוהה יותר, "שיתוף במידע", הסתכלות רגשית עמוקה יותר לגבי התהליך שהם עוברים, שיתוף פעולה והוא משנה את השיח שבין בני הזוג משיח כוחני לשיח שיתופי.


אין ספק שבחלוף זמן, ככל שיותר ויותר יעזרו בהליך זה, ישנה הליך ה"גירושין בשיתוף פעולה" את ה"אקלים" השורר כיום בדיני משפחה, כאשר רבים מהתיקים נדונים בבית המשפט ובבית הדין הרבני.


בכל מקרה, אין ספק, שבמקרים המתאימים, הליך זה יעזור למשפחות הרבות שעוברות הליך גירושין, לעבור אותו בצורה בריאה ונכונה יותר, אשר תאפשר להם להיפרד ביניהם, ובאותה עת אף לשמור על המשפחה, גם אם תהיה זו משפחה בהרכב שונה לאחר סיום הליך הגירושין.

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Bình luận


bottom of page