top of page

כתב העת
עיין ערך: גישור

כתב העת "עיין ערך: גישור" משקף את אופיו האינטרדיסציפלינרי של תחום המשא ומתן ובתוכו הליך הגישור. כתב העת מהווה מקום מפגש בין עולם הניהול והמשא ומתן, עולם המשפט, עולם הטיפול והאקדמיה. אומנות הגישור אינה מתמצה בהיכרות עם "מבנה ההליך" וניסיון בניהולו. האתגרים היום רבים מתמיד ומחייבים אותנו לשכלל את כישורינו כל יום מחדש, נדרשת מאיתנו התבוננות רחבה והוליסטית על סכסוכים, על בעלי דין ועל ההשפעות שלהם לתוך חדר הגישור וממנו החוצה.

כתב העת מעניק לקוראיו כתובת למכלול רב-תמות זה: כתבות מקצועיות עדכניות, ראיונות עם דמויות אייקוניות ואנשי מפתח בתחום, רעיונות חדשניים ומאמרים מקצועיים מתוך מגוון התחומים המשיקים לו.

כתב העת מופק בתצורה דיגיטלית ומודפסת אחת לרבעון. הוא מיועד לכלל הציבור, לכל הסוכנים החשובים להטמעת הגישור: גופים מובילי מגמות חברתיות, משרדי ממשלה, שופטים, עורכי דין, אנשי חינוך, מנהלי ארגונים וחברות, מגשרים ושוחרי גישור.

אני מזמינה כל אחת ואחד להיות שותפיי ולעשות שימוש בבמה זו להגשמת חלום הגישור.

רכישת מנוי

למוסדות ולארגונים

יש לפנות לחברת "און טיים בע"מ" שמרכזת את תהליך הזמנות המנויים וגביית התשלומים ללקוחות מוסדיים. פרטי התקשרות:

טלפון במשרד: 04-8405051

דוא"ל: cs@ontime.co.il

bottom of page