top of page

כתב העת

עיין ערך: גישור

כתב העת "עיין ערך: גישור" משקף את אופיו האינטרדיסציפלינרי של תחום המשא ומתן ובתוכו הליך הגישור, ומהווה מקום מפגש בין עולם הניהול והמשא ומתן, עולם המשפט, עולם הטיפול והאקדמיה. כתב העת צמח מתוך הכרה אמיתית ואמונה מלאה בתחום הגישור ורצון אמיתי להפיץ את הבשורה ולהביא לשינוי.
בכל רבעון מופק גיליון חדש ובו כתבות מקצועיות עדכניות, ראיונות עם דמויות אייקוניות ואנשי מפתח בתחום, רעיונות חדשניים ומאמרים מקצועיים מתוך מגוון התחומים המשיקים. הוא מיועד לכלל הציבור, לכל הסוכנים החשובים להטמעת הגישור: גופים מובילי מגמות חברתיות, משרדי ממשלה, שופטים, עורכי דין, אנשי חינוך, מנהלי ארגונים וחברות, מגשרים ושוחרי גישור.


אני מזמינה כל אחת ואחד להיות שותפיי ולעשות שימוש בבמה זו להגשמת חלום הגישור.

הצפייה בגיליונות כתב העת שמורה למנויים.

bottom of page