top of page

קישורים לאתרים בתחום הגישור

הוועדה המייעצת מכוח תקנות בתי המשפט (רשימת מגשרים)

mediation_department-gov.jpg

הודעת בתי המשפט (רשימת מגשרים), התשפ"ב-2022

mediation_department-gov.jpg

יחידת הגישור בבית המשפט

mediation_department-gov.jpg

חומר רקע לדיונים בנושא תקנות רשימת המגשרים

knesset-gov.jpg

תקנות בתי המשפט (רשימת מגשרים)

mediation_department-gov.jpg

תקנות בתי המשפט (גישור)

mediation_department-gov.jpg

שקלא וטריא

shaklaandtariya.jpg

המרכז למשפט שיתופי וטיפולי

adrtj-center.jpg

הארגון הארצי לגירושין בשיתוף פעולה

co-divorce.jpg

בלוגותרפיה - ד"ר דרור שקד

מגזין לוגותרפיה ומשמעות בחיים, פילוסופיה ויישום

www.blogotherapy.co.il

blogotherapy.jpg

אימושיין - בית ספר להוויה, הקשבה וטרנספורמציה

emotion.jpg

ארגון המגשרים

ארגון המגשרים בישראל

אתר גישור

אתר גישור

לשכת עורכי הדין

לשכת עורכי הדין בישראל

לשכת עורכי הדין, פורום יישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות

לשכת עורכי הדין בישראל

לשכת המגשרים

לשכת המגשרים

גומא-גבים המרכז הישראלי לגישור, אימון ושיתופי פעולה

gome.jpg

המרכז האוניברסיטאי לגישור ויישוב סכסוכים ע"ש אוונס

​המרכז האוניברסיטאי לגישור ויישוב סכסוכים ע"ש אוונס, אוניברסיטת תל אביב

מרכז גישור בקמפוס, אוניברסיטת בר-אילן

מרכז גישור בקמפוס, אוניברסיטת בר-אילן

קבוצת גושרים

logo-goshrim.png

יישוב סכסוכים ואוכלוסיות מוחלשות ע״ש ליאון צ׳רני

יישוב סכסוכים ואוכלוסיות מוחלשות ע״ש ליאון צ׳רני, אוניברסיטת חיפה

The Program on Negotiation, Harvard University

The Program on Negotiation (PON) is a consortium program of Harvard University

מוזאיקה – המרכז ליישוב סכסוכים בהסכמה

 מוזאיקה - המרכז ליישוב סכסוכים בהסכמה
bottom of page