top of page

פרופ' מרדכי מירוני

עו"ד, מגשר

מבכירי המגשרים הוותיקים בארץ, קורא להגדיר מחדש את מטרות הגישור, מסביר לאילו הפסדים גורמים הליכי הפישור, וטוען שקידום הגישור הוא צורך אסטרטגי של החברה הישראלית.

פרופ' מרדכי מירוני

תחומי עניין:

• דיני עבודה • גישור ופישור • גישור ובוררות

פרסומים נבחרים: 

מרדכי (מוטי) מירוני, "יחידת המיקוח – הגדרתה, עיצובה, והתאמתה למצבים משתנים ביחסי עבודה" ספר אליקה ברק-אוסוסקין (ס. אדלר ואח' עורכים) 2012 563-599

מרדכי מירוני, "ההיפרטות של יחסי עבודה ומשפט העבודה" ספר סטיב אדלר (י. אליאסוף ואח' עורכים) 2016 327-362

מרדכי (מוטי) מירוני, "בוררות מזן אחר: בוררות מוגבלת להצעות האחרונות של הצדדים – היסטוריה, רעיון והבטחה" ספר שטרסברג-כהן (א. ברק ואח' עורכים) 2017 649-670

bottom of page