top of page
main-banner-support
לרכישת מנוי

בשנים האחרונות אנו עדים להתפתחויות משמעותיות בעולם הגישור. מקומו הולך ונעשה נפוץ יותר במגוון תחומי החיים, בעולם המשפט, בעסקים, בחברה ובחיי היום-יום. התפתחויות נוספות קשורות גם לגישור עצמו כפרופסיה, והוא משתנה ומתעצב לנגד עינינו כטבעה של אבולוציה, ולובש לעיתים צורה ויישום שונים.

 

אתר Mediationline בא לאגד את הידע המצוי בתחום הגישור, ומציע זירה מקצועית ליצירה ולשיתוף ידע זה, מתוך מטרה לקדם את מעמד הגישור בארץ.

 

אתר Mediationline משמש בית לכתב העת המקצועי "עיין ערך: גישור", שמהווה מקום מפגש בין עולם הניהול והמשא ומתן, עולם המשפט, עולם הטיפול והאקדמיה.

כתב העת נכתב בידי מובילים בתחומים אלו ומצייד אתכם, הקוראים, בכלים ובידע רב-תמות זה המאפשרים לשכלל את כישורינו בתחומים אלו.

 

חלוקת הידע והשיתוף שלנו באמצעות Mediationline יסייעו לנו בהשגת יעדים אלו, שיבססו את מעמד הגישור ויעמיקו את שורשיו בשיח הישראלי.

התפתחו מקצועית

התעדכנו בכל מה שקורה: כנסים, סדנאות, הכשרות ועוד >>

כל הכשרות העומק של לשכת עורכי הדין בישראל, בתחום הגישור >>

כל המאמרים החדשים והעדכניים ביותר בתחום הגישור, קראו >>

יצירת קשר

תודה רבה הרשמתך התקבלה!

bottom of page