top of page

גיליון מיוחד של כתב העת "עיין ערך: גישור" בעריכת עו"ד אילנית גילעד, הממוקד בעתיד.
הגיליון, שהיה אמור לעסוק בנושא פרידות, שינה את תכליתו בעקבות המלחמה שהחלה בשבעה באוקטובר. התקופה שזימנה לנו אתגרים להם לא ייחלנו, מצריכה מענה מכיל, מאופק ומותאם. מצאנו את נקודות האור והודות לאנשים יוצאי-דופן - גיבשנו אסופת מאמרים שנותנת מראה עתיד משרה ביטחון. הגיליון מכיל ראיון מרתק עם פרופ' דוד פסיג, חוקר העתיד המפורסם ביותר בישראל, ראיון עם תא״ל בני בן ארי, קצין מילואים ראשי של צה״ל, וראיון נוסף עם לירון צח, יועץ בכיר לנשיא המדינה. בנוסף, מאמרים מרתקים פרי עטם של כותבים נהדרים: ד"ר דרור שקד, שנותן מבט לוגותרפי על רגעי שהייה בסבל נטול משמעות, ד"ר רויטל חמי זינימן על מסגור של קונפליקט חברתי, ד״ר קרני פרלמן ועו״ד איתי קריידן, על הגישה השיתופית-טיפולית שיושמה בצה"ל, ד״ר אגבארייה מוחמד (סעאדה) שמתאר את תפקיד המגשר בניהול הסכסוך מול החברה הערבית, המגשרות מריאלה יעבץ בוחניק ודנה גילה על תהליך גישור בפקולטה למשפטים בחיפה בעקבות המלחמה הנוכחית, עו״ד ומגשרת דנה דרזנין כתבה על ההתאמות המתבקשות מעו"ד למציאות הקיימת, ועוד מאמרים מרתקים מאת אנשים נפלאים ומוכשרים.

עיין ערך: גישור, גיליון 9

70.00 ₪מחיר
    bottom of page