top of page

גיליון קיץ של כתב העת "עיין ערך: גישור" בעריכת עו"ד אילנית גילעד, המוקדש לפרוייקט המהו"ת ולאנשים המובילים את התוכנית ואת תחום הגישור כולו בהנהלת בתי המשפט.

בגיליון הנוכחי ריאיונות מרתקים עם עו"ד ברק לייזר, היועץ המשפטי של הנהלת בתי המשפט, ועם עו"ד נטלי לוי מנהלת יחידת הגישור בהנהלת בתי המשפט שנערכו בידי עו״ד אילנית גילעד והגב' יעל בר; שיחה יוצאת דופן על הגישור באו"ם שערכה עו״ד חגית שקד-גוילי עם ד"ר מושיגן מניוקן, מנהל יחידת הגישור של משרד תלונות הציבור באו"ם; על צדק לנפגעות תקיפה מינית כתב ד״ר פרץ סגל; עו״ד חמוטל גת מביאה מניסיונה העשיר כמגשרת על ניטרליות אפקטיבית בחדר הגישור; ועוד מאמרים מרתקים נוספים מאת אנשים נפלאים ומוכשרים.

עיין ערך: גישור, גיליון 7

70.00 ₪מחיר
    bottom of page