top of page

גיליון חגיגי של כתב העת "עיין ערך: גישור" בעריכת עו"ד אילנית גילעד, אשר אוצר מאמרים מרתקים מאת אנשים נפלאים ומוכשרים. ד"ר דיויד שמעוני וד"ר דורון פלאי דנים בעסקאות הטיעון שהביאו לשקיעה של מערכת המשפט המסורתית; עו"ד עדית יצחק בכתבה מרתקת על יישומו של תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית; תהיה גם הצצה לחדר הגישור הרב-דורי של עו"ד נורית היינריך-אשר; ראיון מיוחד עם הרב מיכאל מלכיאור ועוד תכנים רבים נוספים.

עיין ערך: גישור, גיליון 6

70.00 ₪מחיר
    bottom of page