top of page

טיוטת קוד אתי משותף - להערות הציבור

בתום עבודת צוות מקיפה מובאת לעיונכם ולהתייחסותכם טיוטת קוד אתי משותף לכלל הארגונים והמגשרים בישראל


רקע

בשלושים השנים האחרונות חלה התפתחות מרשימה בתחום הגישור בישראל. הוכשרו עשרות אלפי מגשרים, הוקמו עמותות, ארגוני מגשרים, ומרכזי גישור בתחום הפרטי ובקהילה. המדינה והחברה מכירים בערכו של הגישור כדרך יעילה ומועדפת ליישוב סכסוכים בהסכמה. מערכת המשפט מעודדת את השימוש בגישור בסכסוכים אזרחיים ומשפחתיים ויותר אנשים רואים בגישור כמקצוע.

עם זאת, הגישור בישראל אינו מוסדר בחקיקה, למעט הגישור בבתי המשפט. העדר אסדרה של התחום הביא ליצירת מגוון התארגנויות אשר יצרו קודים שונים, מבלי שיש קוד אתי מוסכם על כלל המגשרים.

לכן, מגשרים זקוקים להכוונה באשר לנורמות האתיות החלות עליהם בפעילותם המקצועית. 

גם הציבור זכאי לדעת שהוא יכול לתת אמון במגשרים ובשירות שהם מציעים לו ונדבך מרכזי בקידום התייחסות החברה לגישור כאל מקצוע ולמגשרות ולמגשרים כאל אנשי מקצוע הוא אימוץ קוד אתי.

 

הקוד המשותף

על רקע זה עלתה היוזמה להציע לכלל המגשרים וארגוני המגשרים בישראל לקבל על עצמם באופן וולונטארי קוד אתי משותף שינחה את התנהגותם של מגשרים מסגנונות גישור שונים, בתחומי פעילות שונים, בגישורים שהופנו על ידי בתי משפט, בגישורי קהילה, ובגישורים פרטיים. הקוד המשותף מבוסס על הדין החל בישראל ועל הקודים האתיים שקדמו לו.

הקוד נערך על ידי צוות ובו נציגות מפורום האתיקה למגשרים, ארגון מגשרי ישראל (באמצעות נציגים מלשכת המגשרים בישראל ומארגון המגשרים בישראל), בשותפות התאחדות מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה, 'תכנית גישורים' ועמותת מוזאיקה, בהנחייתו המקצועית של יו"ר פורום האתיקה פרופ' עומר שפירא מהפקולטה למשפטים הקריה האקדמית אונו.[1]

יודגש שהקוד לא נועד להחליף חקיקה, פסיקה, או כללים מקצועיים אחרים. כמו כן, הקוד אינו מטיל אחריות משמעתית, ואכיפתו תהיה נתונה לארגוני המגשרים. בנוסף, הקוד לא נועד להחליף נהלים מקצועיים שיפורסמו על ידי ארגוני מגשרים, שמטרתם להנחות את המגשר בהיבטים מקצועיים ספציפיים לגבי פרקטיקה מקצועית נכונה (כגון אופן ביצוע תהליך קבלת מקרה לגישור (אינטייק), אופן ניהול גישור בהיוועדות חזותית, וקיום גישור יחד עם מגשר-שותף).

מוצע כי פרשנות הקוד תתבצע על ידי ועדות אתיקה ארגוניות על פי פניות של חברי הארגון ועל ידי פורום האתיקה למגשרים, שהרכבו יורחב על מנת שישקף את ציבור המגשרים.


תהליך ההיוועצות

בימים אלה הקוד ישלח לעיון מגשרים, ארגוני גישור, גופים בעלי נגיעה לתחום הגישור ואנשי אקדמיה והם מוזמנים להעיר את הערותיהם. 

בהמשך יתקיימו מפגשים עם הצוות, שבהם יוצגו עקרונות הקוד ויתאפשר שיח לגבי תוכנו.


אנו מזמינים אתכם לקחת חלק בתהליך זה, לתרום לשיפורו ולהשפיע על תוכנו.


לקריאת טיוטת הקוד האתי המשותף:


mediators-ethics_7-5-2024
.pdf
הורידו את PDF • 298KB

 

תגובות יתקבלו עד לתאריך 19.7.2024, בדוא"ל: mediator.ethics@gmail.com.

 

בכבוד רב,

אילנית גילעד בשם הצוות לגיבוש קוד אתי משותף


________________


[1] שמות חברי הצוות (לפי סדר א-ב): עו"ד אילנית גילעד, מר טובי דנון, מר משה ואקנין, ד"ר דוד ורדימון,

עו"ד אושרית זהר, גב' כרמלה זילברשטיין, גב' אביבה חלבי, עו"ד דורית קראוס שחר, פרופ' עומר שפירא.


79 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comentarios


bottom of page