top of page

ד״ר קרני פרלמן

מרצה, חוקרת, עו״ד ומגשרת

מרצה וראשת המרכז למשפט שיתופי וטיפולי בביה"ס למשפטים במסלול האקדמי המכללה למינהל

ד״ר קרני פרלמן

מרצה וראשת המרכז למשפט שיתופי וטיפולי בביה"ס למשפטים במסלול האקדמי המכללה למינהל. מרצה באוניברסיטת תל אביב בתוכנית לניהול סכסוכים וגישור, ובפקולטה למשפטים. מחברת הספר ״יישוב סכסוכים: משפט שיתופי וטיפולי״ (בורסי, 2015), ופרסומים נוספים בתחום גישור, תפקיד עוה״ד, השופטים, בתי משפט קהילתיים ומשפט טיפולי.

bottom of page