top of page

הצעת מאמר לפרסום באתר

אנו מזמינים אתכם להגיש מאמרים לפרסום באתר MediatiOnline.

אנו פותחים את הבמה וקוראים לכתיבת מאמרים מקצועיים, מעמיקים ומעוררי השראה, על נושאים רלוונטיים לתקופה זו דרך הפריזמה הגישורית - משפטית - טיפולית, כגון:

  • איך מתמודדים עם טראומה או עם פערים תהומיים בתחום המשפט?

  • על משא ומתן בתנאי אי-ודאות

  • רתימה של כוחות נפש במצב כאוטי

  • התמודדות עם ערעור על תפיסות מוסר יסודיות

  • שאלות על איך והאם המלחמה שינתה את העמדות של ניצים בסכסוכים?

 

אנא קראו בעיון את ההנחיות הכתובות בעמוד זה ובמסמך המצורף, הקפדה על ההנחיות האלה היא אחד התנאים לקבלת המאמר לפרסום.

הנחיות כלליות

  • המאמר יוגש דרך הטופס בהמשך עמוד זה.

  • למאמר יצורפו הפרטים האלה: שם מלא, כתובת הדוא"ל ומספרי הטלפון של המחברים, שיוך ארגוני/מוסדי אם יש, תואר מקצועי ו/או אקדמי אם יש.

  • המאמר ייכתב בתוכנת word עם שוליים של 3 ס״מ בכל צד וביישור לשני הצדדים. הרווח בין השורות – שורה וחצי.

  • שם המחבר ושם המאמר (הכותרת הראשית) ייכתבו באותיות מעובות בגופן דוד, גודל 14. יתר הטקסט (כולל כותרות וכותרות משנה) ייכתב בגודל 12 בגופן דוד.

מידע נוסף

יתר ההנחיות להגשת מאמר כהצעה לפרסום נמצאות בקישור זה.

call-for-papers.jpg
בחירת קובץ מהמחשב

תודה, ההצעה שלך נשלחה

bottom of page