top of page

אודות Mediationline

בשנים האחרונות אנו עדים להתפתחויות משמעותיות בעולם הגישור. מקומו הולך ונעשה נפוץ יותר במגוון תחומי החיים, בעולם המשפט, בעסקים, בחברה ובחיי היום-יום. התפתחויות נוספות קשורות גם לגישור עצמו כפרופסיה, והוא משתנה ומתעצב לנגד עינינו כטבעה של אבולוציה, ולובש לעיתים צורה ויישום שונים.

 

הגורמים השונים שפועלים בעולם הגישור: האקדמיה, הנהלת בתי המשפט - יחידת הגישור, הוועדה המייעצת, ארגוני מגשרים, מרכזי גישור ומגשרים פרטיים, מרכזי גישור בקהילה, מרכזי לימוד, ועדות מקצועיות שפועלות מתוך ארגונים מקצועיים לקידום הגישור ועוד אחרים, יוצרים פסיפס של מאפיינים שונים, שעשויים מאוד לתרום אלה לאלה ליצירת פלטפורמה שתהווה זירה מקצועית, ליצירת שיח משתף, להרחבת הידע ומגוון האפשרויות, להשקעה במקצועיות ובפיתוח מקצועי, ביצירת שפה אחידה, בגיבוש מטרות משותפות ובחתירה אליהן ובהגדלת הרווחים לכל השחקנים כולם. השגת יעדים אלה יחזקו את מעמד הגישור, יעמיקו את שורשיו בשיח הישראלי ויגשימו את תכליתו.

 

בנוסף, אתר זה משמש בית לכתב העת ״עיין ערך: גישור״. כתב העת מהווה מקום מפגש בין עולם הניהול והמשא ומתן, עולם המשפט, עולם הטיפול והאקדמיה. כתב העת מעניק לקוראיו כתבות מקצועיות עדכניות, ראיונות עם דמויות אייקוניות ועם אנשי מפתח בתחום, רעיונות חדשניים ומאמרים מקצועיים מכל מגוון התחומים המשיקים לו.

חלוקת הידע והשיתוף שלנו באמצעות Mediationline יסייעו לנו בהשגת יעדים אלו.

שותפים לדרך

bottom of page