top of page

גיליון חמישי ומיוחד של כתב העת "עיין ערך: גישור" בעריכת עו"ד אילנית גילעד, מוקדש לחברה הערבית בישראל. החברה הערבית עוברת משבר, אשר נובע ממקורות שונים ומשפיע באופן נרחב על החברה כולה. זמן משבר הוא גם הזדמנות לצמיחה ולבנייה מחודשת. קראו ראיון מיוחד עם הקאדי ד"ר איאד זחאלקה, על סולחה ומחילה מאת ד"ר דורון פלאי, מאמר מרתק על פנים שונים של הגישור מאת יניב שוורצמן, על גישור וגורל מאת ד"ר פרץ סגל, ומאמרים נוספים מרתקים.

עיין ערך: גישור, גיליון 5

70.00 ₪מחיר
    bottom of page