top of page

פסלות בורר הלכה ומעשה

פסלות שופט אינה זהה לפסלות בורר. שני פסקי דין חדשים שניתנו לאחרונה בבית המשפט המחוזי בירושלים ובבית המשפט המחוזי בתל אביב מדגימים היטב את הצורך בניסוח ויישום של כללי פסלות בורר


ברשימה שפרסמתי לא מכבר טענתי, בתמצית, כי בית המשפט העליון ובעקבותיו גם בתי משפט מחוזיים מציגים את הדין בעניין פסלות בורר כאילו היה זהה לפסלות שופט. טענתי, ועודני טוען, כי בבואם להכריע בדין, הם עצמם מפעילים מבחן שאיננו זהה לפסלות שופט. אני סבור כי בצדק הם אינם מפעילים כלל זהה, משום שרעיון ההסכמה שבין הצדדים עומד בתשתית הבוררות, ואיננו כזה אצל שופט. רב גם המשותף לבורר ולשופט, ומשם כך גם ההקבלה מובנת, אך היא איננה מלאה. שני פסקי דין חדשים, האחד של בית המשפט המחוזי בתל אביב, והשני מבית המשפט המחוזי בירושלים, שניתנו לאחרונה, מדגימים היטב את הצורך בניסוח ויישום של כללי פסלות בורר.


מחוזי ירושלים – פס"ד מסיקה

ברע"א 27995-10-21 מסיקה נ' להב, בפני השופטת מרים ליפשיץ-פריבס מבית המשפט המחוזי בירושלים, דן בית המשפט בערעור על החלטה של בית המשפט השלום לאשר פסק בורר. הטענה הרלוונטית לענייננו הייתה שהבורר היה פסול מלכהן ככזה עקב קרבתו לאחד הצדדים. בית המשפט מביא את ההלכה הקובעת כי:

"צדדים אשר הסכימו מראש לנהל בוררות אצל בורר אשר יש לו קשרים עם מי מבעלי הדין, לא יכולים בדיעבד להתנגד לקיום הבוררות אצל אותו בורר או לבקש לבטל את פסק הדין".


בית המשפט מיישם הלכה זו על עובדות המקרה וקובע כי:

"מכל האמור עולה, כי המבקש הסכים לנהל את הבוררות בפני הבורר ביודעו עובר למינוי של הבורר על ההיכרות המוקדמת של הבורר ואילוז בנוגע לעסק המשותף של בעלי הדין. שתיקת המבקש וישיבתו באפס מעש, עד לאחר הפסק האחרון, למרות ידיעתו על היכרויות אלו ועל המעורבות של אילוז עובר לבוררות מהווה הסכמה, גם אם למצער - בשתיקה, לניהול הבוררות ע"י הבורר...".


הגם שמדובר בסוגיה של פסלות בורר, בית המשפט איננו מזכיר כלל את ההלכה (לפחות כפי שהיא מנוסחת בפסקי דין רבים) לפיה כללי פסלות בורר הם כמו אלה של פסלות שופט. בית המשפט המחוזי בירושלים בפסק דין זה מציין הלכה, ומיישם אותה, לפיה הסכמת הצדדים לכך שבורר שלו היכרות עם אחד הצדדים, מכשירה את הבורר מלשמש בתפקידו בנסיבות אלה.הכתבה המלאה פורסמה בגיליון השביעי של כתב העת "עיין ערך: גישור", שראה אור באוגוסט 2022.

____________

עורך דין ירון הורוויץ שימש כ־20 שנה כשותף במשרד עורכי הדין נשיץ ברנדס אמיר, ממשרדי עורכי הדין הגדולים בישראל. במהלך שנות עבודתו התרכז בתחומי הליטיגציה המסחרית ודיני העבודה והשתלם במקביל גם בגישור, בין היתר בקורס של לשכת עורכי הדין. כיום עורך דין הורוויץ פעיל כמגשר בתחומי הפעילות בהן עסק לעומק כעורך דין - מגשר בתיקים מסחריים ובתיקי עבודה.

33 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Kommentare

Kommentare konnten nicht geladen werden
Es gab ein technisches Problem. Verbinde dich erneut oder aktualisiere die Seite.
bottom of page