top of page

מעבדות לגישור

מה הקשר של משה רבנו ושל יציאת מצרים לתהליך הגישור? בשתי מילים: אבולוציית התקשורת


בליל הסדר נשב כולנו, יחד או לחוד, במשפחה גרעינית או סרולוגית, מבודדת או מחלימה וכמובן מחוסנת ונאמר מן ההגדה: "בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים". כלומר, עלינו לעבור את הדרך שעברו אבותינו משעבוד לגאולה. לשם כך, הבה ונביט בתהליך "אבולוציית התקשורת" שהתרחשה לה אצל משה רבנו, אי שם במצרים לפני 3,300 שנה לערך. תהליך שהגיע לשיאו במנהיגותו מול בני ישראל, בשירתו את שירת הים במילים: "אז ישיר משה ובני ישראל".


בשיא פסגת רוממות הגאולה, המילים שיצאו מפיו היו דווקא בדרך של שירה - אמצעי התקשורת הרך ביותר. בשירה אין ציווי או פקודה, מצווה או הנחיה. מחד, היא ערוץ תקשורת עמוק ועז, ומאידך, צורת ביטוי רכה ביותר. השילוב של שניהם באמירה אחת, היא פסגת התקשורת. השירה, היא היכולת להעביר את המסר העמוק, האישי והחזק ביותר, בצליל ערב שאין נעים ממנו.


משה רבנו הבין שכדי ליישב סכסוך אכן נדרשת פעולה, נדרשות מעורבות, אכפתיות, דאגה, חוש צדק, אך בשום אופן לא כוח, אלא תקשורת, "ויאמר", למה תכה רעך

מנהיגות ותקשורת

מנהיג שעומד לחולל מהפכות ונסים, ראוי שתהיה לו את המיומנות התקשורתית המשוכללת ביותר. נראה שמשה רבנו, בגאולת ישראל ממצרים, אכן הגיע לכך. אולם אם נתבונן מעט לאחור נראה, שרמת ומיומנות תקשורתית גבוהה זו לא באה לו בקלות, אלא אחרי לא מעט תהפוכות, אכזבות וכישלונות.


אם נעקוב אחר התהליך כולו, נוכל לראות את פעימות "אבולוציית התקשורת" של משה והתפתחות מיומנותו במנהיגות. דהיינו, ניהול מערכת יחסים שלו עם עמו וניהול מערכות היחסים שבינם לבין עצמם. נבחן יחד כמה תהפוכות וכמה התמודדויות, מפחי נפש ותסכולים משה היה צריך לעבור, בשביל להגיע לרמה הזו של תקשורת שהיא הגבוהה והרכה שבכולם - "אז ישיר!".


בתיעוד הראשון שיש לנו על תחילת מנהיגותו של משה, כתוב: "ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם, וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. ויפן כה וכה וירא כי אין איש ויך את המצרי ויטמנהו בחול" (שמות ב', י"א).


משה רואה קונפליקט מתרחש לנגד עיניו, ומתמלא בתחושות שליחות, אחריות ואכפתיות חזקות מאוד. אמנם אין לו ניסיון רב בניהול קונפליקטים, ובכל זאת הוא ניסה לסייע ככל שביכולתו. מה הוא עשה? היכה את המצרי. אין ספק שיש כאן אירוע משמעותי.


הכתבה המלאה פורסמה בגיליון השני של כתב העת "עיין ערך: גישור", שראה אור במרס 2021.

_______________


ישראל ורשואר הוא מגשר עסקי ומשפחתי, מנחה קורסי גישור בסיסי בגומא-גבים ומלווה הליכי הידברות קהילתיים ומגזריים.
פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page