top of page

ייפוי כוח מתמשך – דווקא עכשיו!

באפריל 2017 נכנס לתוקפו תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשע"ו-2016. התיקון לחוק מציע כלי חדש, מהיר ויעיל בשם "ייפוי כוח מתמשך", והוא מהווה חלופה להליך למינוי אפוטרופסות שהיה ההליך המקובל עד כה. תיקון זה הוא אבן דרך משמעותית לחוק האפוטרופסות שהיה נהוג במדינת ישראל עד אז.


מהו ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי שמאפשר לכל אדם מעל גיל 18 להחליט כיצד יטופלו ענייניו האישיים, הרפואיים וענייני הרכוש שלו בעתיד, אם וכאשר לא יהיה כשיר קוגניטיבית – מחלות דמנטיות למיניהן, הידרדרות מנטלית, פגיעה קוגניטיבית עקב תאונת דרכים או כל אירוע אחר שעלול לגרום לאדם לאבד את היכולת להבין את הנעשה סביבו, או אם לא יהיה כשיר פיזית או בכל מועד שבו יבחר.


מטרת ייפוי הכוח היא לאפשר לאדם המוגדר "ממנה" להפקיד את קבלת ההחלטות בעניינו בידי אדם אחד או יותר שהוא סומך עליו – "מיופה כוח", ואם אותו אדם לא יהיה זמין אזי בידי מיופה כוח חליפי.


האדם-"הממנה", יבחר מרצונו בשלב הכנת והגשת ייפוי הכוח המתמשך, מי יטפל בענייניו האישיים ו/או הרפואיים ו/או בענייני הרכוש שלו ביום שבו הוא יהיה בלתי כשיר לקבל את ההחלטות האלה.


חשוב להבין כי כל עוד "הממנה" מסוגל לקבל החלטות, אפשר לשנות את ייפוי הכוח המתמשך, בדיוק באותה דרך שבה אפשר לשנות צוואות (להבדיל משינוי צוואה הדדית שאותה אי אפשר לשנות למעט בתנאים מסוימים).


"הממנה" יכול כאמור לתת הוראות מפורשות ל"מיופה הכוח", וכן לקבוע הגבלות, כללים ותנאים שאותם יהא חייב למלא. אפשר למנות אדם אחד או יותר, אפשר לקבוע מחליף למקרה שאותו אדם שמונה לא יכול למלא את תפקידו, אפשר לכלול במסמך הנחיות למקרה שבו תחול נבצרות זמנית של "הממנה" או של "הממונה" ונוסף לכך אפשר גם לערוך שינויים ולתקן את ייפוי הכוח ככל שיחולו שינויים במהלך השנים עד לכניסתו לתוקף.


הנחיות "הממנה" יתחלקו לשלושה תחומים: אישיים, רפואיים וכלכליים. הנחיות "הממנה" יכולות להיות כלליות או ספציפיות, למשל מתי מחלקים מתנות, באילו שלבים עוברים לבית אבות, מי יטפל בחיית המחמד וכדומה.


מהם עניינים אישיים?

דאגה לרווחתו האישית של "הממנה" וקיום צרכיו היומיומיים, לדוגמה קביעת מקום מגורים – האם ימשיך "הממנה" לגור בביתו או במוסד גריאטרי/בדיור מוגן, מטפל/מטפלת, תפילות וכדומה.


מהם עניינים רפואיים?

קבלת החלטות בעניינים רפואיים כמו: נטילת או אי-נטילת תרופות מסוימות, טיפולים פולשניים וחודרניים, אשפוז בבית חולים, ניתוחים וכדומה.


מהם ענייני רכוש?

טיפול בענייני הרכוש של "הממנה" לצרכיו בלבד: טיפול בחשבונות הבנק, בנדל"ן שלו ובכל נכס אחר שבו יש ל"ממנה" זכויות חוזה או קניין למעט מכירה, שלה נדרש אישור בית משפט.


מיופה הכוח

מיופה הכוח הוא מי ש״הממנה״ הסמיכו לכך, ונדרשת הסכמתו למינויו ל״תפקיד״ זה. על "מיופה הכוח" לחתום על מסמכי ייפוי הכוח המתמשך, להיות נוכח בפגישה עם ה"ממנה" בעת החתימה על ייפוי הכוח.
המאמר המלא התפרסם בגיליון 1 בכתב העת "עיין ערך: גישור", בדצמבר 2020.


_____


עו"ד להי שוורצמן בעלת משרד בוטיק הנושא את שמה משנת 2015. המשרד מתמחה בדיני חברות ובליווי סטארטאפים, דיני מקרקעין לרבות מיסוי מקרקעין, דיני תכנון בנייה, ירושות וייפוי כוח מתמשך. נוסף לכך שוורצמן היא מהנדסת מכונות ובעליה של חברה העוסקת בהשקעות נדל"ן בארה"ב.

*תודה לעו״ד דאלי הדר על הערותיה המועילות אשר סייעו בכתיבת המאמר.


פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comentários


bottom of page