top of page

גשר על מים סוערים

הם נותנים לציבור מענה בתחומי חיים שונים - מסיוע בניהול סכסוכים פרטיים, דרך בניית הסכמות בבתים משותפים, וכלה בתהליכים בוני אמון בין קהילות – בשגרה ובעתות משבר. הצצה למרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה


זה היה עוד יום רגיל ושגרתי באחד ממרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה במרכז הארץ. הבוקר התחיל בשני מפגשי גישור בחינוך בבתי ספר שונים בעיר.


בשעה 10:00 התקיים גישור בנושא סכסוך שכנים, שבו גישרו שני מגשרים ותיקים תושבי העיר שמתנדבים במרכז. בשעה 14:00 ערכה מנהלת המרכז מפגש בנושא "מיומנויות גישור" לעובדי אגף ההנדסה בעיר, ולסיום התקיים בשעות הערב מפגש מעגלי שיח בין שתי קבוצות אוכלוסייה בעיר. היום העמוס הזה הביא לידי ביטוי רק חלק קטן מהעשייה הרחבה של המרכזים.


תופעת מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה, היקף הפעילות, תחומי ההתמחות המגוונים והיקף המגשרים שמתנדבים, מצביעים על תופעה ישראלית מעוררת השראה ויוצאת דופן, שרבים מקוראי כתב עת זה שותפים לה.


מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה פרושים ב-48 רשויות מקומיות בארץ ומטרותיהם העיקריות הן להציע שירותי גישור נגישים לכל אדם, לקדם את הגישור כאלטרנטיבה ליישוב סכסוכים ולהטמיע את שפת הגישור והדיאלוג כדרך חיים. את מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה מלווה תוכנית “גישורים” כמעטפת של השירות לעבודה קהילתית במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ובניהול עמותת "מוזאיקה".

המרכזים, המאוגדים בהתאחדות מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה, הם גוף מקצועי ליישוב סכסוכים ולהובלת תהליכי שיח ודיאלוג. הם נותנים לתושבים מענה רלוונטי בתחומי חיים שונים, החל בסיוע בניהול סכסוכים פרטיים, המשך בבניית הסכמות בבתים משותפים וכלה בתהליכים בוני אמון בין ובתוך קהילות - בין הרשות המקומית לתושבים וכדומה.


למרכזי הגישור שלושה תחומי עיסוק עיקריים: יישוב סכסוכים ובניית הסכמות, הובלת תהליכי דיאלוג בקהילה והובלת מערך הכשרות, חינוך וקורסים להטמעת שפת הגישור כדרך חיים.

במסגרת זאת בוחר כל מרכז את תתי-התחומים שרלוונטיים ליישוב שבו הוא פועל באמצעות מיפוי צרכים מעמיק והיכרות מתמשכת עם הקהילה המקומית. כך לדוגמה, עוסקים המרכזים בהתאמה לצורכי השטח, בהתחדשות עירונית, בסכסוכי משפחה, בגירושין, בסכסוכי שכנים, בתהליכי דיאלוג בין-תרבותיים, בסוגיות שבהן יש קונפליקט במרחב הכפרי, באימון לגישור, בגישור בחינוך וכדומה.


מי אנחנו?

הנהלת התאחדות מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה היא גוף וולונטרי שהוקם בשנת 2009. הגוף מורכב מ-5 נציגים של מנהלי מרכזי הגישור ויישוב סכסוכים בקהילה. ההנהלה פועלת לקידום מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה בהיבטים השונים: מעקב ושמירה על סטנדרטים מקצועיים של מרכזי הגישור בקהילה כולל הנחיות אתיות למרכזים שחברים בארגון, קידום מרכזי הגישור בקהילה לטובת הכרה רחבה של הממסד, תמיכה מקצועית, פיתוח תחומי הגישור בקהילה, קידום חקיקה בתחום הגישור בקהילה וכדומה.

תוכנית "גישורים" היא תוכנית מעטפת ארצית למרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה וליוזמות להקמת מרכזים חדשים. התוכנית פועלת כשירות של השירות לעבודה קהילתית במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בניהול "עמותת מוזאיקה", המרכז ליישוב סכסוכים בהסכמה, ובשיתוף המרכז הבין-תרבותי בירושלים.

"תוכנית גישורים" היא כתובת מקצועית למרכזים וליוזמות שמלווה את עבודת מרכזי הגישור והדיאלוג באופן שוטף. זהו גוף ידע ארצי שעוסק באיגום ובפיתוח ידע, כמו כתיבת תורה מקצועית, הכשרות למנהלים, לצוות המרכזים ולמובילי יוזמות להקמת מרכזים, יצירת והעמקת שותפויות אסטרטגיות עם גופים ציבוריים, כולל הגברת המודעות וקידום תחום הגישור והדיאלוג בקהילה.


הכתבה המלאה פורסמה בגיליון השלישי של כתב העת "עיין ערך: גישור", שראה אור ביוני 2021.


_______________


עליזה סילוורה היא מנהלת מרכז גישור ודיאלוג בקהילת רמלה, מ"מ יו"ר התאחדות מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה.

עוס"ק נועה שלו היא מנהלת "תוכנית גישורים" של השירות לעבודה קהילתית במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ובניהול עמותת "מוזאיקה"

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Commenti


bottom of page